layout-wrota-lipiec2014-tlo-srodowisko

środowisko.

 

layout-wrota-lipiec2014-przestrzen

mowiaca przegladarka    slabowidzacy   epuap

wrotapodkarpackie.pl

 

layout-wrota-lipiec2014-tlo-wrota-glowna

layout-wrota-lipiec2014-tlo-przedmiot-puste

Podsumowano akcję "Choinka-15"

W tegorocznej akcji mającej na celu ochronę młodników iglastych przed nielegalnym pozyskaniem choinek w okresie przedświątecznym zaangażowanych było 70 strażników leśnych z terenu RDLP w Krośnie. W toku akcji skontrolowali oni 155 pojazdów, stwierdzając 4 przypadki kradzieży choinek i 6 przypadków nielegalnego pozyskania stroiszu.

– Problem kradzieży samych choinek wydaje się być coraz bardziej marginalny – mówi Wojciech Zajdel, specjalista ds. ochrony mienia w RDLP w Krośnie. – Wciąż jednak spotykamy się z przypadkami kłusownictwa, w trakcie samej akcji zlikwidowano 93 wnyki zastawione na zwierzynę leśną, a także ujawniono 6 przypadków kradzieży drewna. Stwierdzono też 17 przypadków zaśmiecania lasu. Na sprawców wykroczeń nałożono 24 mandaty karne, zaś w jednym przypadku wszczęto postępowanie wyjaśniające, które skończy się prawdopodobnie sprawą sądową.

Niecodziennym akcentem tegorocznej akcji „Choinka-15” była skrucha wyrażona listownie przez sprawcę kradzieży choinki w Nadleśnictwie Kolbuszowa, który przysłał długi list z przeprosinami. Jak napisał, poczuł się winny i w związku z tym wpłacił na konto nadleśnictwa stosowną kwotę zadośćuczynienia. Złodziej z wyrzutami sumienia nie podał jednak swojego nazwiska.

W tegoroczną akcję zaangażowali się też funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, Straży Miejskiej, Państwowej Straży Rybackiej i Państwowej Straży Łowieckiej.

 

 

Edward Marszałek
rzecznik prasowy RDLP w Krośnie