layout-wrota-lipiec2014-tlo-srodowisko

środowisko.

 

layout-wrota-lipiec2014-przestrzen

mowiaca przegladarka    slabowidzacy   epuap

wrotapodkarpackie.pl

 

layout-wrota-lipiec2014-tlo-wrota-glowna

layout-wrota-lipiec2014-tlo-przedmiot-puste

Konkurs na projekt loga BAZY WIEDZY OZE

 

Samorząd Województwa Podkarpackiego i Stowarzyszenie „EKOSKOP” w Rzeszowie zaprasza uczniów szkół średnich z terenu województwa podkarpackiego do udziału w konkursie plastycznym na projekt loga BAZY WIEDZY OZE.
Celem Konkursu jest rozwój umiejętności plastycznych poprzez wyrażanie swoich przemyśleń i odczuć oraz podniesienie świadomości ekologicznej wśród młodzieży dotyczącej tematyki Odnawialnych Źródeł Energii (OZE).

W celu wzięcia udziału w Konkursie należy wykonać samodzielnie logo BAZY WIEDZY OZE, czyli symbol, znak graficzny opisujący Odnawialne Źródła Energii, który w czytelny i uniwersalny sposób będzie symbolizował ideę i promował nowoczesne, przyszłościowe i proekologiczne odnawialne źródła energii. Logo i jego przekaz powinny być zrozumiałe przez przeciętnego odbiorcę, w tym dzieci i osoby starsze. Logo w przyszłości zostanie wykorzystane do tworzonej przez Województwa Podkarpackiego bazy wiedzy. Baza posłuży upowszechnianiu wiedzy o odnawialnych źródłach energii przez mieszkańców, instytucje, inwestorów, a także do prac naukowych na różnym poziomie.

Prace konkursowe wraz z załączonymi formularzami i oświadczeniami, o których należy przesłać lub złożyć osobiście w terminie do dnia 30 listopada 2018 r. na adres Wykonawcy: Stowarzyszenie „EKOSKOP” Podkarpackie Centrum Edukacji Ekologicznej, ul. Lubelska 28/4 lok. 1, 35-233 Rzeszów.

Decyduje data wpływu do siedziby Stowarzyszenia.
Finał konkursu odbędzie się w dniu 7 grudnia 2018 r. w Sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE !!!