layout-wrota-lipiec2014-tlo-srodowisko

środowisko.

 

layout-wrota-lipiec2014-przestrzen

mowiaca przegladarka    slabowidzacy   epuap

wrotapodkarpackie.pl

 

layout-wrota-lipiec2014-tlo-wrota-glowna

layout-wrota-lipiec2014-tlo-przedmiot-puste

Organizacje i instytucje związane z ochroną środowiska

Ważne instytucje o zasięgu ogólnopolskim:
 
1. Ministerstwo Środowiska 
Warszawa, ul. Wawelska 52/54
tel. (0-22) 5792900 
 
2. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska 
Warszawa, ul. Wawelska 52/54 
tel. (0-22) 5792900 
 
3. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Warszawa, ul. Konstruktorska 3a, 
tel. (0-22) 4590000 i 01
 
4. Ekofundusz
Warszawa, ul. Bracka 4
 tel. (0-22)  6212704
 
5. Bank Ochrony Środowiska - Centrala
Warszawa, Al. Jana Pawła II
tel. (0-22) 8508720
 
6. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
Warszawa, ul. Mokotowska 63
tel. (0-22) 6214281 do 84
 
7. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
Kraków, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22
tel. (0-12) 4232111 
 
Na terenie miasta Rzeszowa i okolic:
 
1. Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
Wydział Środowiska i Rolnictwa
Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15
tel. (0-17) 8627511
 
2. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Departament Ochrony Środowiska 
Rzeszów, ul. Cieplińskiego 4
tel. 17 8606710 
3. Urząd Miasta Rzeszowa
Rzeszów, Rynek 1 
tel. (0-17) 8622410 

4. Starostwo Powiatowe w Rzeszowie
Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15 
tel. (0-17) 862751
5. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Rzeszów ul. Langiewicza 26
tel. (0-17) 8543683, 8543841
 
6. Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna
Rzeszów, ul. Wierzbowa 16
tel. (0-17) 8522111 do 16 
 
7. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Rzeszów, ul.Zygmuntowska 9
tel. (0-17) 8522344,8536361
                        
8. Bank Ochrony Środowiska Oddział w Rzeszowie
Rzeszów, ul. Moniuszki 8 
tel. (0-17) 8625744
 
9. Firma Usługowo-Handlowa  EKO - TOP Sp. z o.o. 
Rzeszów, ul. Hetmańska 120 
tel. (0-17) 8549813, 8546798 
 
10. Fundacja Nauka dla Przemysłu i Środowiska
Rzeszów, ul. W. Pola 2  (adres korespondencyjny)
siedziba: Al. Powstańców Warszawy 6
tel. (017) 8549827
  
11. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
Rzeszów, ul. Mochnackiego 4 
tel. (0-17) 8523303 
 
12. Liga Ochrony Przyrody - Zarząd Okręgu Podkarpackiego LOP
Rzeszów, ul. Baczyńskiego 7/5 
tel. (0-17) 8535221 wew. 41
 
13. Miejska Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna
Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 79a 
tel.(0-17) 8541909
                   
14. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
z/s w Białej k/Rzeszowa, Biała 238 
tel. (0-17) 2219403 
 
15. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Rzeszów, ul. Naruszewicza 18
tel. (0-17) 8509600, 8535231
 
16. Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Rzeszów, ul. Hetmańska 9 
tel. (0-17) 8537400
 
17. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie - Inspektorat w Rzeszowie
Rzeszów, ul. Kwiatkowskiego 2 
tel. (0-17) 8543510 
       
18. Rejonowy Związek Spółek Wodnych
Rzeszów z/s Trzebownisko 989 
tel. (0-17) 7722612
 
20. Stowarzyszenie Ekologiczno - Kulturalne „Puls Ziemi” -
Organizacja Pożytku Publicznego
Rzeszów,  ul. Słowackiego 24/6  
tel. (0-17) 8520890
 
21. Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt
Rzeszów, ul. Słowackiego 24/72
tel. (0-17) 8530328
        
Schronisko "Kundelek"
Rzeszów, ul.Ciepłownicza  
tel. 0-510-170-788
 
22. Straż Miejska w Rzeszowie
Rzeszów, Plac Ofiar Getta 7
tel. (0-17) 8754670
bezpłatny numer: 986
 
23. Związek Komunalny „Wisłok”
Rzeszów, ul. Siemieńskiego 18A
tel. (0-17) 8611770 
 
24. ESIS Eco Group Sp. z o.o.
ul. Okulickiego 17, 35-222 Rzeszów 
tel/fax: 17 856 22 15
www.esisecogroup.pl
 
25. Międzynarodowe Stowarzyszenie
"Bank Inicjatyw Społecznych"
ul. Osmeckiego 47/17, 35-506 Rzeszów 
www.msbis.org.pl
 
Na terenie województwa podkarpackiego:
 
1. EKO-REK Organizacja Odzysku S.A. w Paszczynie  
Paszczyna 12, 39-207 Brzeźnica 
tel. (0-14) 6828728
 
2. EKO-ŚWIAT Organizacja Odzysku S.A. w Ropczycach   
Ropczyce,  ul. Przemysłowa 13
tel. (0-17) 221091
 
3. Fundacja Centrum Edukacji Ekologicznej Wsi w Krośnie
Krosno, ul. Lewakowskiego 14 

4. Fundacja Karpacka w Sanoku
Sanok, ul. Franciszkańska 5/1
tel. (0-13) 4630208  
 
5. Fundusz Rozwoju i Promocji Ziemi Frysztackiej
Twierdza 1, 38-130 Frysztak

6. Konsorcjum Olejów Przepracowanych - Organizacja Odzysku S.A. w Jedliczu  
Jedlicze, ul. Trzecieskiego 14 
 tel. (0-13) 4384106 
 
7. Mieleckie Stowarzyszenie Ekologiczne
Mielec, ul. Wolności 206
tel. 0-609327365
 
8. PLASTEKOL Organizacja Odzysku S.A. w  Jaśle
Jasło, ul. 3 Maja 101
tel. (0-13) 4466660
 
9. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Sp. z o.o. „UTIRES”
Leżachów 133 
tel. (0-16) 6227052

10. Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe „Dolina Strugu” w Błażowej
Błażowa, ul. Myśliwska 16
tel. (0-17) 2301099 i 2301171 
 
11. Regionalny Instytut Ekorozwoju Terenów Wiejskich
Tarnobrzeg, ul. Spokojna 1 
  
12. Stowarzyszenie Ekologiczne Terra Sano
Lubaczów, ul. Kościuszki 144
tel. (0-15) 8226348
 
13. Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalno-Ekologicznych ANIMARE
Łęki Dukielskie 377
tel. 0-607425174

14. Towarzystwo Obrony Przyrody OSTOJA
Gorzyce, ul. Metalowców 6/41 
 
15. Związek Gmin Brzozowskich
Brzozów, ul. Armii Krajowej 1 
16. Związek Gmin Dolnego Sanu w Stalowej Woli
Stalowa Wola, ul. Wolności 7 
tel. (0-15) 8433491

17. Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle
Jasło, ul. Konopnickiej 82  
tel. (0-13) 4458554 
www.wisloka.karpaty.pl

18. Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego w Dynowie
Dynów, Rynek 13
tel. (0-16) 6521990
 
19. Związek Gmin Ziemi Lubaczowskiej 
kontakt poprzez Urząd Miasta Cieszanów tel. (0-16) 6311075
lub poprzez Urząd Miasta Lubaczów tel. (0-16) 6328010
 
Opracowała: Waleria Doskocz - kierownik Oddziału opłat za korzystanie ze środowiska w Departamencie Rolnictwa i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie