layout-wrota-lipiec2014-tlo-srodowisko

środowisko.

 

layout-wrota-lipiec2014-przestrzen

mowiaca przegladarka    slabowidzacy   epuap

wrotapodkarpackie.pl

 

layout-wrota-lipiec2014-tlo-wrota-glowna

layout-wrota-lipiec2014-tlo-przedmiot-puste

Program ochrony powietrza dla strefy miasto Rzeszów

UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO -w sprawie określenia "Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Rzeszów" z uwagi na stwierdzone przekroczenia pyłu zawieszonego PM10

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY - Program ochrony powietrza dla strefy miasto Rzeszów

ZAŁĄCZNIK - Analiza uwag i wniosków zgłoszonych w ramach konsultacji ze społeczeństwem założeń i projektu "Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Rzeszów" z uwagi na stwierdzone przekroczenia pyłu zawieszonego PM10

WALORYZACJA TERENU MIASTA RZESZOWA W ZAKRESIE ROZKŁADU STĘŻEŃ PYŁU ZAWIESZONEGO PM10 - Pobierz mapy

PROJEKT UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W SPRAWIE OKREŚLENIA "PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY MIASTO RZESZÓW" - przyjęty Uchwałą Zarządu Wojweództwa Podkarpackiego Nr 194/4529/12 w dniu 4 grudnia 2012 r. 

PROJEKT "PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY MIASTO RZESZÓW" - z uwagi na stwierdzone przekroczenie poziomu docelowego benzo(a)pirenu

ZAŁĄCZNIK - Ustalenia, opinie, uwagi i wnioski do Projektu Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Rzeszów z uwagi na stwierdzone przekroczenie poziomu docelowego benzo(a)pirenu

PROJEKT PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY MIASTO RZESZÓW z uwagi na stwierdzone przekroczenie poziomu docelowego benzo(a)pirenu – po dokonanych korektach w oparciu o opinię Prezydenta Miasta Rzeszowa oraz po przeprowadzonej w dniach 26.10.2012r. – 16.11.2012r. procedurze udziału społeczeństwa w opracowaniu ww. projektu.

ZAŁĄCZNIK - Ustalenia, opinie, uwagi i wnioski do Projektu Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Rzeszów z uwagi na stwierdzone przekroczenie poziomu docelowego benzo(a)pirenu – po ponownych konsultacjach społecznych.

Uchwała Sejmiku Województwa Podkarpackiego Nr XXXIII/609/13 z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Rzeszów z uwagi na stwierdzone przekroczenie poziomu docelowego benzo(a)pirenu” wraz z Planem Działań Krótkoterminowych  

Załącznik do uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 kwietnia 2013r. Nr XXXIII/609/13 - „Program ochrony powietrza dla strefy miasto Rzeszów z uwagi na stwierdzone przekroczenie poziomu docelowego benzo(a)pirenu wraz z Planem Działań Krótkoterminowych