layout-wrota-lipiec2014-tlo-srodowisko

środowisko.

 

layout-wrota-lipiec2014-przestrzen

mowiaca przegladarka    slabowidzacy   epuap

wrotapodkarpackie.pl

 

layout-wrota-lipiec2014-tlo-wrota-glowna

layout-wrota-lipiec2014-tlo-przedmiot-puste

Strefa Podkarpacka

PROJEKT UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W SPRAWIE OKREŚLENIA "PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY PODKARPACKIEJ" - przyjęty Uchwałą Zarządu Wojweództwa Podkarpackiego Nr 194/4528/12 w dniu 4 grudnia 2012 r.

PROJEKT "PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY PODKARPACKIEJ" - z uwagi na stwierdzone przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyły zawieszonego PM10, poziomu dopuszczalnego pyły zawieszonego PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu

ZAŁĄCZNIK - Ustalenia, opinie, uwagi i wnioski do Projektu Programu ochrony powietrza dla strefy podkarpackiej z uwagi na stwierdzone przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10, poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu

PROJEKT PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA STREFY PODKARPACKIEJ z uwagi na stwierdzone przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10, poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu – po dokonanych korektach w oparciu o opinię właściwego wójta, burmistrza/prezydenta miasta i starosty oraz po przeprowadzonej w dniach 26.10.2012r. – 16.11.2012r. procedurze udziału społeczeństwa w opracowaniu ww. projektu.

ZAŁĄCZNIK - Ustalenia, opinie, uwagi i wnioski do Projektu Programu ochrony powietrza dla strefy podkarpackiej z uwagi na stwierdzone przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10, poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu – po ponownych konsultacjach społecznych.

Uchwała Sejmiku Województwa Podkarpackiego Nr XXXIII/608/13 z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza dla strefy podkarpackiej z uwagi na stwierdzone przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10, poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu” wraz z Planem Działań Krótkoterminowych

Załącznik do uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 kwietnia 2013r. Nr XXXIII/608/13 - „Program ochrony powietrza dla strefy podkarpackiej z uwagi na stwierdzone przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10, poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu wraz z Planem Działań Krótkoterminowych"