layout-wrota-lipiec2014-tlo-srodowisko

środowisko.

 

layout-wrota-lipiec2014-przestrzen

mowiaca przegladarka    slabowidzacy   epuap

wrotapodkarpackie.pl

 

layout-wrota-lipiec2014-tlo-wrota-glowna

layout-wrota-lipiec2014-tlo-przedmiot-puste

Wody mineralne

Wody mineralne województwa podkarpackiego związane są z utworami fliszu karpackiego oraz miocenu zapadliska przedkarpackiego, a więc z jego budową geologiczną. W utworach fliszu (w południowej części województwa) występują głównie: wody chlorkowe, szczawy i solanki.
 
Natomiast w mioceńskich utworach zapadliska (w północnej części województwa) występują wody siarczkowe i siarkowodorowe. 
W województwie podkarpackim wody mineralne występują praktycznie na całym obszarze. Najbardziej znane są z takich rejonów jak: Iwonicz Zdrój - Lubatówka, Rymanów Zdrój, Horyniec Zdrój, Polańczyk, Latoszyn, Lipa, Rudawka Rymanowska, Baligród i Czarna. 
 
Jak wykazały badania, najbardziej perspektywiczny obszar w obrębie województwa podkarpackiego dla udostępnienia i wykorzystania wód mineralnych znajduje się w okolicach Iwonicza Zdroju, Rymanowa Zdroju i Baligrodu na terenie Karpat zewnętrznych, gdzie występują wody podziemne z zawartością CO2
 
Na terenie województwa podkarpackiego istnieją cztery uzdrowiska:

W trzech z nich wykorzystywane są wody mineralne - w Iwoniczu Zdroju, Rymanowie Zdroju i Horyńcu Zdroju, natomiast w Polańczyku-Zdroju otwory z wodą mineralną nie zostały zagospodarowane. Poza wymienionymi uzdrowiskami wody mineralne uznane za lecznicze występują również w Latoszynie.
Oprócz wyżej wymienionych miejscowości i uzdrowisk, w których znajdują się wody mineralne uznane prawnie za lecznicze, istnieją również rejony z wodami mineralnymi dobrej jakości bez statusu prawnego. Są to wody występujące przede wszystkim w okolicy Hyżnego-Nieborowa, Leska, Bystrego, Krosna i Lipy.

 
Opracował: Andrzej Kulig - kierownik Oddziału Ochrony Środowiska w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie